szallas_torocko MAGYAR cazare_rimetea ROMANA unterkunft_rimetea_rumanien DEUTSCH accommodation_rimetea_romania ENGLISCH mieszkanie_rimetea_rumunia POLSKI

Gyopár Panzió és Kemping - szállás Torockó

Szállás Torockó

Vissza az oldalra

Panzió Torockó

    Házirend és tűzvédelmi szabályzat

Kedves Vendégeink!

Helyfoglalás esetén magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta az alábbi házirendben foglaltakat.

CSENDÓRA: A szálláshelyen este 22.00 órától, reggel 8.00-ig hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos.

Bejelentkezés és kijelentkezés

Kizárólag olyan személynek adható szállás és ellátás, aki szabályszerűen bejelentkezik, vagyis felmutatja érvényes személyazonosságát igazoló dokumentumát. A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kell kitölteni.

A szolgáltatások ellenértékét megérkezéskor kell kifizetni.

Foglalást kizárólag e-mail vagy a reception személyes jelentkezés formában fogadunk el. (telefon és SMS helyfoglalást nem fogadunk el)

Előfoglalás esetén a foglalás érvényességéhez a szállásdíj 50%-nak megfelelő összegű foglaló megfizetése szükséges. A foglaló fizetésének határidejét a visszaigazolás tartalmazza. A foglalón túl fennmaradó összeg készpénzben a helyszínen érkezéskor fizetendő.

Lemondási feltételek

- 31 nappal érkezés előtt kötbérmentes a lemondás - foglaló teljes összege a visszatérítésre kerül.
- Érkezés előtt 30 nap és 7 nap közötti lemondás esetén foglaló 50%-a visszatérítésre kerül.
- Érkezés előtt 7 nappal, és foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén foglaló nem kerül visszatérítésre.

Érkezés - távozás

A szálláshelyet érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és elutazás napján 10 óráig kérjük elhagyni. Eltérő igény esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a recepcióval.

A lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 18:00 óráig tartjuk fent, ezt követően a foglalást töröljük.
18:00 óra utáni érkezést kérjük előre jelezni szíveskedjenek.

Amennyiben a vendég a foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a vendég a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni.

Általános szabályok

A vendég megérkezésekor saját érdekében azonnal ellenőrzi a szoba berendezésének állapotát és működését és az esetleges hibákat azonnal jelzi a recepción. Ellenkező esetben az esetlegesen be nem jelentett hibákért a felelősség őt terheli.

A szállást olyan állapotban kell elhagyni, amilyenben az érkezéskor volt - tisztán és sértetlenül. A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek megőrizni.

Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.

Napközben, a szállásról történő eltávozásuk esetén kérnénk az ablakokat, szíveskedjenek becsukni. Záporok-zivatarok esetén a nyitott ablakon keresztül befolyó víz miatt. Amennyiben eltávozásuk után nyitott ablak marad, akkor fenntartjuk a jogot, hogy az Önök távollétében becsukjuk a nyitva felejtett ablakot!

A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. - A szálláshelyen esetlegesen okozott kárt a helyszínen kötelesek rendezni! Nem igényelünk kártalanítást, ha a használati tárgyak a használatból adódóan romlanak el, vagy törnek el. Ebben az esetben is szívesen vesszük, ha jelzik a történteket, hogy mielőbb kijavíthassuk a hibát.

Biztonsági okok miatt 10 év alatti gyermeket tilos a szobában és a szálláshely teljes területén szülői/gondozói felügyelet nélkül hagyni. A szálláshely nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.

A szállásadó nem felel a vendégek közötti esetleges nézeteltérésekért, konfliktusokért, de a törvényes előírások értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket a rend fenntartása és a vendégek biztonsága érdekében az szálláshely területén.

A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni a személyes tárgyaira és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség a szálláshely üzemeltetőjétnem terheli. Amennyiben a vendég elhagyja a szállást, köteles bezárni az ajtót és az ablakokat.

Nem megengedett a bútort szobán belül, vagy az egyik helységből a másikba áthelyezni, és kivinni a benti felszerelést, vagy takarót.

A szálláshely belső és külső részébe szigorúan tilos beengedni olyan személyeket, akik nincsenek szabályszerűen bejelentkezve. Amennyiben a személyzet észrevesz olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek bejelentve a foglalás során, akkor az üzemeltetőnek jogában áll lemondani a foglalást és távozásra kötelezni a vendéget.

A vezetékes víz iható (hatóságilag ellenőrizve van).

A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak.
A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
Állatot a szálláshely területére bevinni tilos.
A szobákban, kerti faházakban a főzés, sütés, kávéfőzés tilos.
Az étkezőből bármilyen élelmet a szobába bevinni tilos.
A játszótér eszközeinek használata 18 év felett tilos.

A játszóteret 14 éven aluli gyermek kizárólag szülői felügyelettel és saját felelősségre használhatja, sérülés esetén a szállásadó nem vállal felelősséget!

A csúszda, kötél, valamint hinta használata fokozott figyelmet igényel, így azt mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja!

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.

A szállásról kizárható az a személy, aki: bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el o saját vagy más testi épségét veszélyezteti, este 22.00 és 6.00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmat zavarja. A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és ha megbontja a békét. A szállás lemondása esetében, a házirend megsértése miatt, a vendégnek nem fizetődik vissza semmi sem. A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

Tűzvédelem

Mivel a vendégházak fából épültek, a kemping területén vagy az épületen belül nyíltláng használata tűzveszélyes és tilos!

TILOS tűzveszélyes, robbanásveszélyes anyagok tárolása a kemping területén vagy épületen belül (benzin, petróleum, gázpalack, petárda stb.).

A grillező tűzhelyeken keletkezett hamut pléhvödörbe gyűjtsük. Tilos a hamut a szemetesbe önteni, mert az meggyulladhat!

Tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni, dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad.

Cigarettázni az udvarban a kijelölt helyeken megengedett. A cigarettacsikket kérjük az erre a célra fenntartott hamuzókba, szíveskedjenek eldobni!

Tűz vagy egyéb rendellenesség észlelésékor vagy valamilyen berendezés hibás működése esetén szíveskedjenek a személyzetet azonnal értesíteni. Az 50W teljesítményt meghaladó elektromos berendezés használata szigorúan tilos.

Elektromos eszköz töltőt felügyelet nélkül tilos a konnektorba csatlakoztatva hagyni.

A létesítmény területére mindennemű lőfegyvert bevinni tilos. Az ilyen eszközöket a recepción, az erre kijelölt páncélszekrénybe kötelező módon el kell helyezni.

Reklamáció


Minden reklamációt csak akkor veszünk figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt vannak jelentve. Utólagos reklamációt nem fogadunk el. Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szállás munkatársaihoz.

Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket és megértésüket!

Kellemes időtöltést kívánunk!

 

Vissza az oldalra